முப்பரிமாண சூரியக் குடும்பம்

நாஸாபுதிதாக Eyes on Solar System என்ற விளக்க தளத்தை வெளியிட்டிருக்கிறது. நாம் சூரியக் குடும்பத்தைப் பற்றி நிறைய படித்திருப்போம். இருந்தபோதிலும் முப்பரிமாணத்தில் இதைப் பார்ப்பது நம் புரிதலை மேம்படுத்தும். இந்தத் தளத்தைப் பற்றிய விளக்கத்தை இங்கே யூட்யூப் விடியோவில் பார்க்கலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *