நாஸாபுதிதாக Eyes on Solar System என்ற விளக்க தளத்தை வெளியிட்டிருக்கிறது. நாம் சூரியக் குடும்பத்தைப் பற்றி நிறைய படித்திருப்போம். இருந்தபோதிலும் முப்பரிமாணத்தில் இதைப் பார்ப்பது நம் புரிதலை மேம்படுத்தும். இந்தத் தளத்தைப் பற்றிய விளக்கத்தை இங்கே யூட்யூப் விடியோவில் பார்க்கலாம்.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GLN-T3-nsiU[/youtube]