பலருக்கும் பாவ்லோவ் நாய் சோதனைபற்றி தெரிந்திருக்கும். நாய்களில் உணவுக்கு எச்சில் ஊறலெடுப்பதன் மேலாக உணவைக் கொண்டுவரும் ஆளைப் பார்த்தவுடனேயே ஜொள்விடத் துவங்குவதை பாவ்லோவ் கண்டறிந்தார். இதேபோல மனிதனுக்கும் எச்சில் ஊறுகிறதா என்று இங்கிலாந்தின் லீட்ஸ் பல்கலைக்கழக ஆய்வாளர்கள் சோதித்திருக்கிறார்கள்.

… salivas were collected over 5 min in response to olfactory, mechanical, gustatory, visual (images of foods only) stimuli and compared to unstimulated period. The images shown to subjects included pizza, hot dogs, Thai curry, stir fry, strawberries, cake, lemons, pasta bake, Indian curry, roast beef, sweet trolley and roast chicken. Stimuli were randomized but the gustatory stimuli was always given last as citric acid can have a lasting taste. These experiments were repeated five times, before and after lunch, on two subjects.

முடிவு: மனிதன் சாப்பாட்டின் படத்தைப் பார்த்து ஜொள்விடுவதில்லை.

In agreement with several studies …there was no statistical increase in… salivary flow rates in response to visual images of food. By using a computer screen to present the images rather than using food, any olfactory component was removed. For the stimuli known to cause secretion, there was no effect of hunger (assessed by using a before-and-after lunch collection) nor was there any effect on the resting saliva flow rates.

ஆனால், வேறொரு விஷயத்திற்கு படத்தைக் கூடப் பார்க்கமலேயே ஜொள்விடுவது மனிதனுக்கு மாத்திரம்தான் சாத்தியம் என்றுதான் தோன்றுகிறது.

நன்றி: Improbable Research