இன்றைக்கு ட்விட்டரில் புகழ்பெற்ற விளம்பரங்கள் என்ற தொடர் ஓடிக்கொண்டிருக்க எப்போழுதோ இணையத்திலிருந்து இறக்கிவைத்திருந்த இந்த ஒலித்துணுக்கு நினைவில் வந்தது. பிரபல இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபன அறிவிப்பாளர் கே.எஸ். ராஜாவின் குரலில் வரும் விளம்பரங்கள், நிகழ்ச்சிகள் கொண்ட அற்புதமான பொக்கிஷம் இது.  எங்கிருந்து பெற்றேன் என்பது மறந்துவிட்டது. எனவே இணைப்புத் தரமுடியவில்லை. மன்னிப்பும் நன்றிகளும்.

[audio:http://domesticatedonion.net/tamil/wp-content/uploads/2010/02/ksraja.mp3|titles=ksraja]