பல நாட்களாக நினைத்து ஒத்திப் போட்டுக்கொண்டிருந்த அறிவியல் கூட்டுப்பதிவு ஒரு வழியாகத் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. ariviyal.info தளம் இப்பொழுது செயற்பாட்டிலுள்ளது.  நண்பர்கள் பத்ரி, அருண் இருவருடன் நானும் இணைந்து தமிழில் அறிவியல் சம்பந்தமான விஷயங்களை எழுதவிருக்கிறேன்.  இப்பொழுது எங்களுடன் கூட அருள் செல்வனும் இணைந்திருக்கிறார்.

இந்த வருடம் உலக வானியல் ஆண்டாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. இது குறித்த ஒரு சிறிய அறிமுகத்தை அறிவியல் தளத்தில் எழுதியிருக்கிறேன்.  இயன்றவரை வானியல் சமப்ந்தப்பட்ட விஷயங்களை அதிகம் எழுத உத்தேசம்.  நான் வாரந்தோறும் கனேடியத் தமிழ் வானொலியில் வழங்கி வரும் அறிவியல் செய்திகள் நிகழ்ச்சியையும், நேரடி தொலைபேசி கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சியையும் ஒலிச்சேவையாக வழங்க முயற்சி செய்கிறேன்.

அறிவியல் தளத்திற்கு உங்கள் ஆதரவை வேண்டுகிறேம். இயன்றவரை பிறருக்கு இதைப் பற்றி தெரிவியுங்கள். நீங்கள் வலைப்பதிவோ இணையதளமோ வைத்திருந்தால் அதில் அறிவியல் தளத்திற்கு தொடுப்பு கொடுத்தால் உதவியாக இருக்கும். உங்கள் எண்ணங்களைத் தவறாது எழுதுங்கள்.