பாடல் : மகாகவி பாரதி
பாடியவர் : எஸ்.பி. பாலசுப்ரமணியம்
இசை : ஶ்ரீகாந்த் தேவராஜன்
இசைத் தொகுப்பு : மஹாகவி