சிறுவயதில் நாங்கள் வாடகைக்கு இருந்த வீட்டில் களிமண் தரைதான் உண்டு. வாரம்தோறும் இந்த மண் தரையைச் சுத்தமாக வைத்திருக்கவும் களிமண் பெயர்ந்துவிடாமல் இருக்கவும் பசுஞ்சாணி போட்டு என் அம்மா மொழுகுவார்கள். வீட்டில் மாடெல்லாம் வைத்திருக்கும் அளவிற்கு வசதி கிடையாது. பசுமாடு வைத்திருப்பவர்கள் வீட்டில் தினமும் அரிசி களைந்த கழுநீரைக் கொண்டுபோய்க் கொடுத்துவிட்டு வருவோம். வார இறுதியில் அதே கழுநீர் வாளியில் சாணியைப் பதிலாகத் தருவார்கள் சனிக்கிழமை காலை என் அம்மா விடியலிலே தொடங்கி வீட்டு முழுவதும் கரைத்த சாணி கொண்டு மொழுகுவார்கள்.

இப்பொழுது இதே சாணித் தரை வேறு உருவம் பெற்று திரும்ப வரவிருக்கிறது. மிச்சிகன் மாநிலப் பல்கலைகழகத்தில் பசுஞ்சாணியைப் பதப்படுத்தி அதிலிருக்கும் நார்ப்பொருள்களைக் கொண்டு தரைகளுக்கான மர அட்டைகளை (Wood Board) செய்ய முனைகிறார்கள்.

Scientists at Michigan State in East Lansing and at the USDA’s Forest Products Laboratory in Madison, Wis., are conducting tests on various types of fiberboard made with the “digester solids.”

As with the wood-based original, the manure-based product is made by combining fibers with a chemical resin, then subjecting the mixture to heat and pressure.

So far, fiberboard made with digester solids seems to match or beat the quality of wood-based products.

“It appears that the fibers interlock with each other better than wood,” said Charles Gould at Michigan State’s College of Agriculture and Natural Resources. “We end up with, I think, a superior material.”

சாணியால் பிணைக்கப்பட்ட மரத்தைப் பயன்படுத்த முதலில் பெருந்தயக்கம் இருக்கும் என்பது உண்மைதான். ஆனால் இன்றைய முன்னேறிய வேதிநுட்பங்களைப் பயன்படுத்த சாணியில் இருக்கும் துர்நாற்றத்தை முற்றாக நீக்க முடியும் என்பதில் அறிவியலாளர்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை.

சக்கரம் சுழல்கிறது.