நேற்றைய New York Times சஞ்சிகையில் வலைப்பதிவர் வேலைகளும் அதற்கான சந்தையும் குறித்த ஒரு கட்டுரை வெளியாகியிருக்கிறது.

…the average salary for jobs with some version of “blog” in the job title averages $53,000. But for writers trying to eke out an existence as a blogger for a business, pay is typically much more modest.

At b5media, a global blog network out of Toronto with about 200 blogs on subjects ranging from sports and entertainment to news and technology, writers work on a contract basis. They are paid a fee of only $100 to $250 a month, based on their experience and the quality of their work. The real money can come from bonuses that are tied to the traffic their blogs receive.