பில் ப்ளிம்டன் (Bill Plympton) புகழ் பெற்ற உயிரூட்டி (Animator). New York Times, Vogue, Rolling Stones, Penthouse, Vanity Fair உள்ளிட்ட பல முன்னணி சஞ்சிகைகளில் இவருடைய கேலிச்சித்திரங்கள் வெளியாகின்றன. அரசியல் கேலிச்சித்திரங்களும் வரையும் ப்ளிம்டன் பல உயிரூட்டப் படங்களை எடுத்திருக்கிறார். இவருடைய சமீபத்திய உயிரூட்டப் படம்.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MpH6rS6ucsU[/youtube]