புலிகளைத் தடைசெய்யச் சொல்லி கனடாவின் முன்னணி நாளிதழ்களில் ஒன்றான நேஷனல் போஸ்ட் பிரசூரித்துவரும் கட்டுரைகள், செய்தியறிக்கைகள், ஆய்வறிக்கைகள், தலையங்கம் குறித்து நேற்று எழுதியிருந்தேன்.

ஆச்சரியப்படத்தக்க வகையில் இன்றைக்கு போஸ்ட் இன்னொரு தலையங்கத்தை எழுதியிருக்கிறது. Tamil Congress shoots the messenger என்று தலைப்பிடப்பட்டு (அதிர்ச்சி அழைப்பு விடுக்கும் தலைப்பு) இன்றைக்கு மற்றொரு தலையங்கம் வந்திருக்கிறது.

இதைப் பற்றிய விரிவாக எழுத முயற்சிக்கிறேன்.