இன்றைக்குப் படித்த இந்த டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா செய்தி வயிற்றைக் கலக்குகிறது. பிஜேபி மாநாட்டில் வாஜ்பாயியின் முகத்தைவிட பசு மாட்டின் மூத்திரம் பரபரபாக விற்பனையாகிறதாம்.

நீரிழிவு தொடங்கி நீள்கூந்தல் வரை பசுக்கழிவுகள் உதவுகின்றனவாம்.

Ohmi God! Oh my God, Oh..Oh..