டொராண்டோ பல்கலைக்கழகத்தின் தெற்காசியப் பிரிவும் கனடா இலக்கியத்தோட்டமும் இணைந்து வழங்கும் வருடாந்திர தமிழ் இலக்கியத்திற்கான ஆயுட்கால பங்களிப்பு இயல்விருது இந்த வருடம் லண்டன் பத்மநாப ஐயருக்கு வழங்கப்படவிருக்கிறது. இது தொடர்பாக இரண்டுநாள் மொழிபெயர்ப்புப் பட்டறை ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பட்டறையைப் பேரா. பாலா ரிச்மன் (Prof. Paula Richman, Oberlin College, Ohio, USA) டாக்டர். லக்ஷ்மி ஹோல்ம்ஸ்ட்ரோம் (Teaches English at University of East Anglia, UK. Scholar, editor and translator) பார்திபன் ((Lecturer, Tamil Academy of Arts and Science. Critic and Translator) மூவரும் ஒழுங்கமைக்கிறார்கள்.

இரண்டு நாள் நடைபெறவிருக்கும் இந்த மொழிபெயர்ப்புப் பட்டறையில் முதல்நாள் நிகழ்வுகள் Scarborough Civic Centre-ரிலும் இரண்டாம் நாள் நிகழ்வுகள் Munk Centre, University of Toronto -விலும் நடக்கவிருக்கின்றன. முதல்நாள் நிகழ்வில் கோவர்தனன் ராமச்சந்திரன், இந்திரன் அமிர்தநாயகம், வெங்கட்ரமணன், செல்வா கனகநாயகம், ஆகியோர் பேசவிருக்கின்றனர். பிற்பகலில் துவங்கும் பட்டறைப் பயிற்சிகள் மறுநாளும் தொடரும். முதல்நாள் நிகழ்வுகளைச் சேரன் ஒழுங்கமைக்கிறார். இரண்டாம் நாள் முடிவில் பத்மநாப ஐயர் நிறைவுரையாற்றுவார்.

இதன் மேலதிக விபரங்களை இங்கே இணைத்திருக்கிறேன்.

Workshop/Seminar for Literary Translation.

4th June (Saturday), 2005, 5th June (Sunday)

Venue: Scarborough Civic Centre (Saturday)
Room 108 North House, Munk Centre, University of Toronto

Time: 9:30 am – 6:00 pm (Saturday)
10:00 am – 1:00 pm (Sunday)

Registration: All those wanting to participate in the translation workshop must register by 20th May, 2005, by sending your name, phone number, email address and a brief description of yourself of kalam@tamilbook.com. Those who wish to attend the lectures and discussions but not participate in the workshop do not have to register.

Please Note that there will be a book exhibition from 9:30 am to 9:00 pm at the Scarborough Civic Centre on Saturday, 4th June. The exhibition is open to the public and no registration is required.

The objective of this workshop is to introduce students, authors, and critics to the art of literary translation. Given the complexity and richness of literature in Tamil, and the paucity of this material in translation, there is an urgent need to foster a literary climate that encourages scholars and students to undertake translations on a regular and systematic basis. The focus of this workshop will be entirely on translating literary texts from Tamil to English. While allusions will be made to classical literary texts in Tamil and Tamil writing from other countries, the emphasis will be on translating contemporary Sri Lankan literature in Tamil.

The various sessions of the day-long workshop have been designed to familiarize potential translators with the fundamental principles of translations. We will use a small number of poems in order to facilitate a discussion about the issues and problems of translation. The poems will be samples rather than representative selections. During the course of the day, we will look closely at the history of translation theory, at literary modes and conventions that are specific to literature in Tamil, and at literary forms in English. Good translations have the potential to enrich the original, and in order to accomplish this objective, we need translators who have a nuanced awareness of the practice of translation.

Since the workshop will entail both discussion and hand-on practice sessions, we hope to limit the number of registrants. Each participant will be assigned a poem for him/her to translate during the workshop. Dr. Holmstrom, Mr. Parthipan, and Dr. Richman will conduct the workshops. The only prerequisite for participation is a good working knowledge of Tamil and fluency in English. The proceedings of the workshop, including the translations, will be published.

Workshop Leaders:

Lakshmi Holmstrom(Teaches English at University of East Anglia, UK. Scholar, editor and translator.)

Paula Richman (Professor of Religious Studies, Oberlin College. Scholar and Translator)

V. Parthipan (Lecturer, Tamil Academy of Arts and Science. Critic and Translator)

Speakers:

  • G. Ramachandran
  • Indran Amirthanayagam
  • V. Venkatramanan
  • Chelva Kanaganayakam

Coordinator: Cheran

Moderator:Nithianandan

Program:

Day – 1 Venue: Scarborough Civic Centre (Saturday, 4th June)

9:30 – 9:45 Introduction to Workshop. (Cheran )

9:45 – 10:15 Translation Theory – Principles and Practice (Kanaganayakam)

10:15-10.45 Ramachandran

10:45 – 11:15 Tea/Coffee

11.15-12:15 Amirthanayagam and Venkatramanan

12:15 – 1:15 Lunch

1:15 – 2:30 Workshop (Holmstrom, Richman, Parthipan)

2: 30 – 3:00 Tea/Coffee

3:00 – 4: 30 Workshop (Holmstrom, Richman, Parthipan)

4:30 – 5:30 Roundtable (Moderator – Nithianandan)

5:30-6:00 Summing Up (Cheran)

Day 2 Venue: Room 108 North House, Munk Centre

10:00 – 11:00 Reading by translators

11:00 – 12: 00 Holmstrom, Parthipan, and Richman

12:00 – 12:45 Panel Discussion (Moderator: TBA)

12: 45 – 1:00 Conclusion (Iyer)

Lunch