பிபிஸி தளத்தில் இருக்கும் என்னுடைய இயற்பியல் குறித்த செவ்வியைக் கேட்பதில் சிக்கல் இருப்பதாகப் பலரும் சொன்னதால், அந்த 30 நிமிட நிகழ்ச்சியை இறக்கி அதிலிருந்து ஏழு அல்லது எட்டு நிமிடங்களுக்கு ஒலிபரப்பான என்னுடைய பகுதியை மாத்திரம் தனியே வெட்டி, என் வசமிருக்கும் வழங்கியொன்றில் போட்டுவைத்திருக்கிறேன். இதன் முகவரி


http://www.optics.utoronto.ca/venkat/bbc_venkat_physics.mp3

பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் எம்பி3 வடிவம் அது. ஒலிபரப்பை மோனோ வடிவில் மாற்றியிருக்கிறேன். இருந்தும் கோப்பின் அளவு சற்றுப் பெரிது (6.9 மெகாபைட்கள்). ரியல் கேட்கும் வசதியில்லாதவர்களுக்காக.

மோடம் இணைப்புள்ளவர்களுக்கென இதை இன்னும் சுருக்கி ரியல் ஆடியோ வடிவில் போட்டிருக்கிறேன். இந்தக் கோப்பின் அளவு 1.8 மெகாபைட்கள்.

http://www.optics.utoronto.ca/venkat/bbc_venkat_physics.rm