இந்த வார திண்ணை மின்னிதழில் டொராண்டோ பல்கலைக்கழகத்தில் விமர்சகர் வெங்கட் சாமிநாதனுக்கு இயல்விருது வழங்கும் விழாவைப் பற்றிய என்னுடைய கட்டுரை வெளியாகியிருக்கிறது.

திண்ணையில் படங்களைப் பற்றி நான் அனுப்பியிருந்த தகவல் முழுமையாக சேர்க்கப்படவில்லை. முதலாவது படத்தில்;

இடமிருந்து வலம் : காலம் ஆசிரியர் செல்வம், எழுத்தாளர் அ.முத்துலிங்கம், வெங்கட் சாமிநாதன், பேரா. செல்வா கனகநாயகம், எழுத்தாளர் மகாலிங்கம்.

இரண்டாம் படத்தில், வெங்கட் சாமிநாதனும், டொராண்டோ பல்கலைக்கழக ஆசியப் பிரிவின் இயக்குநர் பேரா. மைக்கேல் டானலியும்.

* * *

இதன் யுனிகோட் வடிவம் என்னுடைய இணையதளத்தில் கிடைக்கும்.