நேற்று நான் மைக்ரோஸாப்ட் வெளியிட்டிருக்கும் வின்டோஸ் எக்ஸ்பிக்கான சேவைப்பொதி -2 பற்றி எழுதினேன். இன்று மைக்ரோஸாப்ட் தாங்கள் வெளியிட்டிருக்கும் இந்தப் பொதி கணினிகளில் நிறுவப்படாமல் தடுக்க ஒரு ஒட்டு வழங்குகிறார்கள்.

சே.பொ-2 அறிவித்ததும் ஐபிஎம் உள்ளிட்ட பல நிறுவனங்கள் இதைத் தாங்கள் தற்பொழுதைக்கு ஆதரிக்கப்போவதில்லை என்று சொல்லிவிட்டார்கள். இந்த நிலையில் தனிநபர்கள் தங்கள் கணினிகளில் தானாக சேபொ-2 ஏறிக்கொள்வதைப் பற்றி கவலை தெரிவித்திருக்கிறார்கள். சேபொ-2 ஐ மைக்ரோஸாப்ட் அதிமுக்கியம் வாய்ந்த பாதுகாப்பு சம்மந்தப்பட்ட பொதி என்று சொல்லியிருப்பதால் தானாக விண்டோஸை இற்றைப்படுத்தும் கணினிகளில் இது ஆகஸ்ட் 16 முதல் நிறுவப்படும். சே.பொ கணினியில் ஏறிவிட்டால் கழற்றுவது கஷ்டம். இதற்கு மாற்றாக மைக்ரோஸாப்ட் ஒரு ஒட்டு வழங்குகிறது . இதை உங்கள் கணினியில் நிறுவிவிட்டால் கொஞ்சம் நாட்களுக்கு, அதாவது நீங்களாகவே, மனமுவந்து இதை ஏற்றுக்கொள்ளும்வரை உங்கள் கணினியில் சே.பொ-2 நிறுவப்படாது.

அதாவது நாங்களே ஒரு தின்பண்டத்தை விற்போம்; பிறகு நாங்களே அதைச் சாப்பிட்டால் வரும் வயிற்றுவலிக்கு மருந்து தருவோம். அப்புறம் கொஞ்சம் நாட்கள் கழித்து அந்த மருந்தினால் வரக்கூடிய விளைவுகளிலிருந்து உங்களைக் காப்பாற்ற நாங்களே அதையும் உங்கள் கையிலிருந்து பிடுங்கிவிடுவோம்.

அபத்தத்தின் உச்ச எல்லையை மைக்ரோஸாப்ட் தொட்டிருக்கிறது.