என்னுடைய புத்தகம் குவாண்டம் கணினி குறித்து டொராண்டோவிலிருந்து ஒலிபரப்பாகும் கனேடியத் தமிழ் வானொலியில் திரு கலைப்பிரியன் அவரகள் ஒரு விமர்சனத்தை வாசித்தார். இதன் ஒலிவடிவத்தை இங்கே வெளியிடுகிறேன்

கலைப்பிரியனின் விமர்சனம் .

வாரம்தோறும் ஒலிபரப்பாகும் இந்த நிகழ்ச்சியில் நேயர்கள் புத்தகம், திரைப்படம், நிகழ்வுகள் இவற்றின் மீதான விமர்சங்களை வாசிக்கிறார்கள். கனேடியத் தமிழ் வானொலியில் ஒலிபரப்பாகும் பல நல்ல நிகழ்ச்சிகளுள் இதுவும் ஒன்று.

ஒலிக்கோப்பு எம்பி3 வடிவில் இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட பத்து நிமிடங்களுக்கான இந்த விமர்சனக் கோப்பின் நீளத்தை ஒரு பாடல் அளவில் இருக்குமாறு தயாரித்திருக்கிறேன். சிக்கல்கள் இருந்தால் சொல்லவும்.