செய்திக்கு கொஞ்சமும் சம்பந்தமில்லாமல் இன்றைக்கு USA Today -ல் இன்றைக்கு வந்த நகைச்சுவை:

The year’s biggest upset in sports has to be the Boston Red Sox’s improbable world championship. The biggest upset in politics: that choosing the president did not require Supreme Court intervention.

http://www.usatoday.com/tech/products/2004-11-22-bonus-baig_x.htm

அமெரிக்காதான் உலகம்; உலகமே அமெரிக்கா.